Privacybeleid Transportfiets Online

Versie 2.0

Laatste aanpassingen : 24 mei 2018

Hieronder beschrijven we hoe we omgaan met jouw gegevens als je gebruik maakt van onze website, software en services.

We hechten zeer veel waarde aan de privacy van onze gebruikers. We respecteren en beschermen de privacy van onze gebruikers op onze website en onze applicaties. We gebruiken jouw gegevens alleen zodat jij onze dienst goed kunt gebruiken. We zullen nooit gegevens verkopen aan derden! Alle ingevoerde gegevens zijn eigendom van jou. Heb je vragen over onze privacy statement? Laat het ons weten op service@transportfietsenkopen.nl.

Wij en jij

In deze Privacy Statement schrijven we graag in de je-vorm om persoonlijk en dicht bij jou te blijven. We geloven in transparante, duidelijke en eerlijke communicatie. Als we schrijven over ‘jij’, ‘je’, ‘jou’ of ‘jouw’, dan bedoelen we jou als consument.

Schrijven we over ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’, dan bedoelen we Transportfiets Online, handelend onder de naam Fietsenwinkel Barendrecht B.V en gevestigd aan de Van Beuningenhaven 14, 2993 EH te Barendrecht, Nederland. Fietsenwinkel Barendrecht B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70824886.

Nederlands recht

De rechtsverhouding tussen jou en ons wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens gebeurt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Opslag van persoonlijke gegevens bij ons

Om onze diensten te kunnen leveren aan jou, slaan we zowel persoonlijke als niet persoonlijk identificeerbare data op over bedrijven en individuen die onze producten aanschaffen of informatie vragen betreft een product. Deze gegevens kunnen onder andere een naam, e-mail, telefoonnummer of adresgegevens bevatten. We verzamelen persoonsgegevens wanneer jij een product aanschaft of contact opneemt met onze helpdesk.

We verzamelen, bewaren en gebruiken je persoonlijke informatie zodat wij je bestelling kunnen verwerken en vervolgens te versturen.

We gebruiken je gegevens onder andere om:

  • Verwerking van de bestelling
  • Leveren van producten
  • Behandelen van klachten
  • Het leveren van ondersteuning vanuit onze helpdesk.

Omdat we graag onze dienstverlening zo goed mogelijk willen afstemmen op de wensen van onze gebruikers, slaan we naast persoonlijke gegevens ook geaggregeerde geanonimiseerde informatie op over onze gebruikers en het gebruik van onze dienst.

We bewaren je persoonlijke gegevens niet langer dan nodig voor de bovengenoemde doeleinden. Je hebt bij ons het recht, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), vergeten te worden. Je kunt dit doen door je ons per mail dit te verzoeken: support@fietsenwinkelbarendrecht.nl We zullen dan alle informatie verwijderen uit onze systemen.

Beveiliging van je gegevens

We hebben gezorgd voor passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. We maken gebruik van geavanceerde firewalls en het netwerkverkeer wordt constant in de gaten gehouden. Alle verbindingen naar onze servers zijn beveiligd met een SSL-verbinding. Alle wachtwoorden worden bij ons veilig opgeslagen d.m.v. cryptografische beveiliging.

We hebben bijna alle service activiteiten geautomatiseerd zodat er maar een kleine set aan menselijke interactie vereist is door ons technisch personeel. Ze hebben standaard geen toegang tot persoonlijke wachtwoord. Dit type toegang is zwaar beveiligd met o.a. extra authorisatiecodes en veiligheidssleutels.

Verstrekken van jouw gegevens aan derden

We zullen je gegevens nooit aan derden verstrekken zonder je voorafgaande toestemming, tenzij we daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling. We kunnen wel (een deel van) je gegevens verstrekken aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoer van bepaalde diensten. Denk hieraan logistiekbedrijven zoals DHL en PostNL.

We behouden ons het recht voor (een deel van) je gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) Fietsenwinkel Barendrecht, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. We zullen ons inspannen, indien jouw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, jouw hiervan op de hoogte te stellen per mail.

Onze website bevat links naar websites van derden. We zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Gebruik van cookies

Op websites van ons wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. We gebruiken cookies om je sessie en gebruikersnaam te onthouden. Het is voor ons technisch onmogelijk om de dienst aan te bieden zonder deze cookies. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. Je hebt de mogelijkheid je browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal het gebruik van onze dienst wel negatief beïnvloed kunnen worden.

Toegang tot je persoonlijke gegevens

Je kunt ons altijd een verzoek sturen om op te vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. We zullen binnen vier weken reageren op je verzoek. Nadat je antwoord van ons hebt gehad, kun je aangeven wat je wilt doen met deze gegevens. Je kunt deze gegevens aanvullen, verbeteren of verwijderen. We zullen binnen vier weken, nadat we je wijzigingen hebben ontvangen, reageren op de aanpassingen.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

We kunnen ons Privacy Statement wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct zichtbaar zijn op deze pagina. Onderaan staat de datum van deze huidige versie. We raden je daarom aan om regelmatig ons privacy statement te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Indien je nog vragen hebt over ons Privacy Statement, dan kun je contact met ons opnemen. Onze helpdesk helpt je graag verder als je informatie nodig heeft over je gegevens of als je deze wilt wijzigen. Mail de helpdesk op support@fietsenwinkelbarendrecht.nl.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Transportfiets Online.

Van Beuningenhaven 14

2993 EH Barendrecht

info@transportfiets-online.nl

 

Voorraadactie op alle E-bikesBekijk

Finalist Tweewielerwinkel van het jaar 2021 tweewieler.nl
× WhatsApp